Župe

Samostani i župe

Bila – župa sv. Franje Asiškog

Župa Bila osnovana je 1925. godine odvajanjem od župe Čuklić. Od te godine vode se župne matice.

Prvotno je u župi postojala drvena kapelica, koja je 1932. god. izgorjela sa svim inventarom. Uskoro su počele pripreme za gradnju crkve. Kamen temeljac blagoslovljen je 4. listopada 1935, a gradnja je započela god. 1936. Prije početka Drugog svjetskog rata crkva je bila pod krovom, dok je zvonik ozidan do visine pobočnih lađa. Godine 1955. nastavljeni su radovi, koji su potrajali više godina. Zvonik je konačno dovršen 1966. godine. Na njemu su četiri zvona težine 50, 103, 250 i 300 kg. Prvo je pedesetih godina preneseno iz crkvice naše Teologije u Sarajevu na Kovačićima, koja je nacionalizirana. Ostala tri zvona su nabavljena 1987. godine.

bila_2.jpg

Od konca šezdesetih pa kroz sljedećih desetak godina crkva je umjetnički uređivana. Na zidu prezbiterija izveden je mozaik prema slici španjolskog slikara Murilla na temu: Sv. Franjo pred Isusom na križu . Oltar, ambon i krstionica su izrađeni od bračkoga kamena. Vitraji su izvedeni po nacrtima slikara Ivana Tune Jakića. Unutarnje uređenje crkve nastavljeno je osamdesetih godina. Dva mozaika: Rođenje Isusovo Uskrsnuće izradio je slikar Ivica Šiško 1986. god. Isti je slikar izveo postaje križnoga puta (al secco, 150xl00 cm) 1984. god. Godine 2000. Jure Semren izradio je kip Sv. Franje (drvo) a 2002. Branko Ivanković Tau s iskrama (drvo).

U župi se nalazi jedna podružna crkva, u Zabrišću, koju ukrašava slika G. Jurkića Sv. Stjepan . Tu je i Križni put kojega su 2002. izradili Jure Semren i Miroslav Mandić. Svako naselje u župi ima i svoje groblje s kapelicom.

Župna je kuća izgrađena 1967. god. po projektu A. Barača, a nadograđena je 1987. god. Vjeronaučna dvorana podignuta je također 1967. god.

Župa Bila imala je 1935. god. 2.900 vjernika, 1974. god. 3.104., 1991. god. 2.553. Njihov se broj smanjuje prije svega zbog iseljavanja. Po statistici na koncu 2016. godine župa broji 1.704 vjernika u 534 obitelji.

Župu tvore sljedeća naselja: Bila, Držanlije, Grborezi, Komorani, Srđevići i Zabrišće.

www. zupa-bila.com                 

 

fra Ćiril Lovrić, župnik, diskret, duh. asistent  FSR-a i FRAMA-e

tel: 034/243 204, fax: 034/243 707

[email protected]

tel: 034/243 204, fax: 034/243 707

[email protected]