Župe

Samostani i župe

Domaljevac – župa sv. Ane

Župa Domaljevac nastala je 1860. (1861?) god. odvajanjem od župe Tolisa i dijelom od župe Tišina. Od tada ima matične knjige. Domaljevac je najprije tretiran kao kapelanija, a 1864. i formalno je deklariran kao župa.

Sve do gradnje župne crkve 1894, za bogoslužje je služila skromna drvena kapela Sv. Ane, podignuta 1869. god. U crkvi se nalazila slika Sv. Ane (ulje na platnu) od nepoznatog slikara koja se sada čuva u župnoj kući. Budući da je crkva tijekom vremena dotrajala, te nije mogla odgovarati pastoralnim potrebama, bilo je nužno graditi novu. Projekt je izradio F. Zukanović, a gradnja je iznova započela ujesen 1979. i potrajala je više godina.

U crkvi se nalaze dva vitraja Đ. Sedera: Raspeti Krist Sv. Ana. Put križa naslikao je M. Živković. God. 2001. u crkvi je postavljeno raspelo, rad I. Križanca. U dvorištu ispred crkve postavljen je 2000. brončani kip Sv. Ana, rad akademskog kipara iz Zagreba Slavena Miličevića.

domaljevac_2_0.jpg

Pod konac osamdesetih godina od jedne njemačke župe dobivene su rabljene orgulje na dar.

Na mjestu prvotne župne kuće izgrađena je nova 1880. god., koja je bila u uporabi gotovo pola stoljeća. Sadašnja župna kuća podignuta je 1927. a u dva maha je nadograđivana: 1972. i 1987. godine. Zadnjih godina kuća je djelomično renovirana.

Pod konac osmanske vladavine franjevci su u Domaljevcu osnovali pučku školu, koju su sami vodili. Na taj su način s dušobrižništvom izravno povezali i prosvjetni rad.

Župa je 1877. god. imala 1.537 katolika, a 1935. god. 3.920. Prije zadnjeg rata 1991. godine župa je imala 4.950 katolika (1974: 4.996). Njihov broj se smanjivao zbog iseljavanja i pripajanja dijela župe novoosnovanoj župi Grebnice. Župa po zadnjem popisu na koncu 2016. godine ima 3.616 vjernika u 963 obitelji.

Više o događanjima u župi Domaljeva na facebook stranici:

https://www.facebook.com/zupasveteane.domaljevac.1

 

fra Blaž Marković, župnik, diskret, duh. asistent FSR-a

fra Bono Kovačević, žup. vikar, diskret, duh. asistent FRAMA-e

tel: 031/791 031, fax: 031/791 034

[email protected] 

 

tel: 031/791 031, fax: 031/791 034

[email protected]