Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Najave

22.10.2023.Cavtat
Duhovne vježbe u franjevačkom samostanu Gospe Snježne

 

Poštovani!

Ove godine planiramo organizirati duhovne vježbe za svećenika u Cavtatu u Franjevačkom samostanu od 22. do 26. listopada 2023.god. 

Voditelj duhovnih vježbi bit će fra Marko Ešegović.

Kako se budete prijavljivali na duhovne vježbe tako će biti i upisani. Naravno je da je smještaj ograničen. Ako broj bude popunjen, a neko jako želi doći naći ćemo rješenje.

Obično u to vrijeme je more ugodno za kupanje.

fra Iija Stipić,

predstojnik samostana u Cavtatu