Najave

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Najave

6.11.2022.Fojnica
Duhovne vježbe u samostanu Duha Svetoga

U Franjevačkom samostanu u Fojnici održat će se Duhovne vježbe od 6. studenog (nedjelja uvečer) do 10. studenog (četvrtak ručak).

Predvoditelj duhovnih vježbi je fra Marinko Pejić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.

Prijaviti se možete kod fra Božidara Štrkalja: 063 293 387 i fra Marija Katušića: 063 151 897.

(Ponijeti albu i časoslov).

Franjevački samostan Fojnica