Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Franjevačka mladež (FRAMA) Bosne Srebrene

 „Franjevačka mladež (FRAMA) je bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanim od Duha svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkog svjetovnog reda (FSR) i njegove duhovnosti, otkrivajući i produbljujući vlastiti poziv, sudjelovanjem u različitim crkvenim i društvenim inicijativama i aktivnostima.“
(Članak 1. Statuta Franjevačke mladeži – Frame u Bosni i Hercegovini)

Framu čine mlade osobe između 15. i 30. godine života. Frama, dakle, predstavlja privremeno razdoblje života, ograničeno na mladost, kada osoba tek počinje otkrivati svoj životni poziv kako u Crkvi, tako i u društvu. Početni poziv je onaj na život u bratstvu koji se kroz hod u zajedništvu razvija prema konačnom pozivu, prema prepoznavanju životnog opredjeljenja. Članovi Frame, kao dio jedne velike franjevačke obitelji, svoj uzor u nasljedovanju Krista vide u životu sv. Franje. Frama pripada franjevačkoj obitelji kao onaj njezin dio koji je u životnoj i strukturalnoj povezanosti s Franjevačkim svjetovnim redom i smatra Pravilo OFS-a dokumentom nadahnuća. Put poziva u Frami u redovitim okolnostima, iako ne nužno, vodi prema Franjevačkom svjetovnom redu. (GKOFS-a 96,3)

frama_bosne_srebrene_1.jpg

Osnivanje ovakvog bratstva započinje u Italiji 1948. godine kada je osnovana GIFRA (Gioventu Francescana). Kako se Bog uvijek pobrine za širenje onoga što je dobro, tako je i ta mala zajednica sve više rasla i širila se po svijetu. Prvo bratstvo Frame u Bosni i Hercegovini osnovano je na Humcu 1992. godine, a u provinciji Bosni Srebrenoj u Vitezu 1995. godine. Prema posljednjim izvješćima, u provinciji Bosni Srebrenoj djeluje oko 1400 članova Frame u oko 34 mjesna bratstva.

„Mjesno bratstvo je osnovna zajednica Frame, sredina u kojoj se mladi susreću. Ono na svojim tjednim susretima produbljuje zajedništvo s Bogom i međusobno. Bitni sadržaji tjednih susreta su molitva, poučavanja, razmjena iskustava, rekreacija i planiranje djelovanja. Neka se sastanci organiziraju tako da pridonose uključivanju bratstva u Franjevačku obitelj, mjesnu crkvu i život društva.“ (Članak 35. Statuta Franjevačke mladeži – Frame u Bosni i Hercegovini

Za formaciju svakog framaša i rast bratstva u cjelini važni su kvalitetni i dobro osmišljeni tjedni susreti koji će framašu ponuditi kako trenutke molitve i osobne formacije, tako i trenutke rekreacije i djelovanja. Teme koje se obrađuju nastoje se povezati sa životom sv. Franje i produbljene kroz Evanđelja, životom mladih današnjice i današnjim svijetom. Teme uglavnom pripremaju framaši animatori po dogovoru i nastoje tokom susreta animirati čitavo bratstvo na aktivno sudjelovanje i razradu teme. Osim tjednih susreta, na Frami postoje i razne druge aktivnosti i sekcije kroz koje se mladi mogu ostvariti prema svojim karizmama: liturgijska, karitativna, glazbena, dramska, sportska, kreativna, medijska i ekološka. Od većih projekata Frame mogu se izdvojiti sljedeći: Framafest, Franjevački hod, Sportski susret Frame, Dan ekologije, Škola animatora i Framin.

Mladi u Franjevačkoj mladeži produbljuju vlastiti poziv u svjetlu poruke sv. Franje putem postupne formacije. Razlučivanje poziva je žarišna točka na cijelome putu. Put poziva se dijeli na sljedeća razdoblja:

  1. Razdoblje upoznavanja s bratstvom
  2. Razdoblje priprave za obećanja
  3. Razdoblje produbljivanja vlastitog poziva

frama_bosne_srebrene_2.jpg

Svako razdoblje u prepoznavanju poziva i programu formacije u Franjevačkoj mladeži ima ljudske, kršćanske i franjevačke sadržaje. Stoga možemo reći da postoji ljudska, kršćanska i franjevačka dimenzija. Bitno je zapamtiti ovaj poredak jer bez ljudske dimenzije u bratstvu Frame ne bi bila moguća kršćanska dimenzija, a bez kršćanske niti franjevačka dimenzija. Samo ako se radi na sva tri polja može se postići napredak i doprinijeti formaciji svakog framaša, a tako i bratstva u cjelini.

Kao i svaka ozbiljnija skupina, Frama također ima svoju organizacijsku strukturu, koja usmjerava Framu u njenom radu i djelovanju. Nacionalno bratstvo Frame Bosne i Hercegovine vodi Nacionalno vijeće. Nacionalno bratstvo čine dva područna bratstva, a to su: područno bratstvo Frame Bosne Srebrene i Hercegovačko područno bratstvo. Svako područno bratstvo ima svoje područno vijeće koje koordinira rad mjesnih vijeća svake Frame. Vijeće se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i voditelja formacije, uz duhovnog asistenta i predstavnika vijeća FSR-a koji je i bratski animator Frame.

Više o radu i životu bratstva možete pronaći na web-portalu FRAMA-e i FSR-a Bosne Srebrene:

 http://www.frama-ofs.com

Kontakt:

FRANJEVAČKA MLADEŽ (FRAMA)

BOSNE SREBRENE

Zagrebačka 18,

71000 SARAJEVO http://www.frama-ofs.com

fra Domagoj Šimić, prov. duh. asistent FRAMA-e

 

(Napisala: Marija Trogrlić)