Župe

Samostani i župe

Gornja Dubica – Župa sv. Josipa

Župa Dubica nastala je u 18. st. pod imenom Podvučijak i obuhvaćala je današnje župe: Dubica, Potočani, Svilaj, Odžak, Pećnik i Brusnica. U 17. st. tu se spominju župe Radunjevac i Vasiljevo Polje, koje su iščezle u vrijeme Bečkog rata (1683-1699). U prvoj polovici l8. st. ovaj je kraj potpadao pod župu Velika (Plehan). Godine 1742. za to područje postavljen je kapelan, koji je tamo stalno boravio. Nema sigurnih podataka kada je došlo do potpunog osamostaljenja Podvučijaka od Velike. Jedino se pouzdano zna da se matice nove župe vode od jeseni 1748. godine. Sjedište župe često je prenašano iz jednog mjesta u drugo (Jakeš, Pećnik, Potočani, Dubica), ali je ostajalo ime Podvučijak. Selidbe su uzrokovane sprečavanjem bilo kakvih crkvenih gradnji od strane turskih vlasti. Ipak su 1839. franjevci konačno uspjeli izgraditi župnu kuću u Dubici, pa se tu ustalilo sjedište župe.

Godine 1855. župa Podvučijak je razdijeljena i tom je prilikom iščezlo njezino dotadašnje ime: odijeljeni dio nazvao se župa Potočani, a matični dio župe: Dubica. Već 1856. započeta je izgradnja crkve od kamena, koja je kroz sljedećih nekoliko godina dovršena. Sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog stoljeća ona je renovirana i umjetnički uređena: u njoj su bili vitraji S. Šohaja, postaje križnog puta Lj. Laha, zidne slike Z. Kesera u prezbiteriju, oltarska slika Đ. Sedera i kip Gospe Žalosne J. Marinovića (kamen, 1984. god.) Projekt za interijer izradio je S. Maksimović. Crkva je u zadnjem ratu potpuno srušena. Zadnjih godina izgrađena je nova crkva. U tijeku je unutarnje uređenje prema projektu Mile Blaževića.

gornja_dubica_2.jpg

Nakon prvotne župne kuće izgrađena je nova 1872, te potom 1925. godine. Sadašnja kuća je podignuta 1959. Početkom sedamdesetih godina ona je proširena novim stambenim prostorom i vjeronaučnom dvoranom (10x5 m). U ratu je teško oštećena i opljačkana. Nakon povratka obnovljena.

Tijekom vremena broj vjernika u župi Podvučijak odn. Dubica kretao se ovako: godine 1742: 307, 1761: 1.270, 1813: 2.645, 1877: 2.409, 1935: 4.121. Župa je u međuvremenu razdiobama teritorijalno znatno smanjena. Godine 1858. franjevci su osnovali prvu pučku školu u Dubici i u njoj su redovito držali poduku.

Župa je 1991. godine brojila 5.380 vjernika (1974: 5.188). Broj vjernika se znatno smanjio zbog progonstva za vrijeme nedavnog rata i dijeljenja župe. Dio župe pripojen je 2000. godine novoosnovanoj župi Novo Selo-Balegovac. Po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine župa ima 1.210 vjernika u 512 obitelji. Nju tvore sljedeća naselja: G. Dubica, Osječak, Papučija, Vojskova i Zorice.

Podružne crkve izgrađene su u Vojskovi 1968-70 (obnovljena 1987. god.), te u Osječku 1990. god. po projektu G. Grubača. U župi se nalaze još pet kapelica i četiri groblja.

 

Više informacija o župi na službenoj web-stranici:

http://www.zupagornjadubica.ba/

www.zupagornjadubica.ba

fra Mijo Šuman, župnik, duh. asistent FSR-a i FRAMA-e

fra Blažen Lipovac, žup. vikar, diskret

76296 GORNJA DUBICA

tel/fax: 031/765 117

[email protected]

76296 GORNJA DUBICA

tel/fax: 031/765 117

[email protected]