Župe

Samostani i župe

Grebnice – župa sv. Jakova Markijskog

Župa Grebnice nastala je 1992. godine od župa Tišina i Domaljevac.

Za liturgijska slavlja služi grobljanska kapela u mjestu Grebnice sagrađena 1968. godine. Od 1987., kada je proširena, služila je kao podružna crkva župe Domaljevac i u njoj se svake nedjelje slavila misa za puk. Obogaćena je s nekoliko umjetničkih djela. Slikar Davor Runtić izradio je oltarnu sliku Uzašašće (ulje na dasci), Marko Živković križni put (ulje na platnu), a kip Sv. Ante (sadra) kipar Ivan Križanac. Izgradnja župne crkve započela je po projektu koji su napravili Juro Pranjić i Božo Tunjić u rujnu 2002. godine. Crkva je pokrivena i očekuje se nastavak radova.

grebnice_2.jpg

Župa ne posjeduje župnu kuću. Župnik je stanovao u župi Domaljevac do 1996. godine kada je župi dodijeljena zgrada Vodne zajednice koja je preuređena za boravak župnika i župni ured. Izgradnja župne kuće započela je u rujnu 2002. godine zajedno s izgradnjom crkve i po istom planu.

Kad je osnovana, župa je brojila oko 2.460 vjernika. Budući da se tijekom rata nalazila na liniji bojišnice sela su dobrim dijelom iseljena. Nakon rata započeo je povratak tako da po zadnjoj statistici na koncu 2016. godine župa ima 687 vjernika u 323 obitelji. Župu tvore samo dva sela: Grebnice i Bazik.

Više informacija o župi na web-stranici:

https://www.zupa-grebnice.com/

fra Marijan Živković, župnik, diskret

tel/fax: 031/795 200

[email protected]

Posavskih branitelja 5, 76234 GREBNICE

tel/fax: 031/795 200

[email protected]

Posavskih branitelja 5, 76234 GREBNICE