Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Nekrologij

Na današnji dan umrli su:
1784. Fra Petar Đevrić - Vicić
1784. Fra Petar Đevrić - Vicić
10.1.2018.
10.1.2018.
27.12.2017.
27.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.
22.12.2017.