Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Popis bosanskih vikara i provincijala

A. Redoslijed bosanskih vikara 

1. Fra Peregrin Saksonac (1340-1349) 
2. Fra Martin iz Asti (1349-1350) 
3. Fra Franjo iz Firenze (1351-1357) 
4. Fra Luka Zoltan(1357-1360) 
5. Fra Franjo iz Firenze (1360-1366) 
6. Fra Bartul Alvernski (1366-1375) 
7. N.N., vikar (1375-1378) 
8. Fra Bartul Alvernski (1378-1381) 
9. Fra Marin Bodačić ili Fra Bartul Alvernski (1381-1384) 
10. Fra Bartul Alvernski (1384-1408) 
11. Fra Petar de Schiena (1408-1411) 
12. Fra Henrik Poljak (1411) 
13. Fra Matija Englez (1411-1420) 
14. Fra Blaž Szalkai (1420-1429) 
15. Fra Ivan Korčulanin? (1429-1432) 
16. Fra Ivan Korčulanin (1432-1435) 
17. Fra Jakov Markijski (1435-1438) 
18. Fra Ivan iz Baje (de Waya) (1438-1444) 
19. Fra Fabijan Kenyeres (1445-1447) 
20. N.N., vikar (1447-1448) 
21. Fra Mihovil Zadranin (1448-1451) 
22. Fra Mihovil Zadranin? (1451-1454) 
23. N.N., vice-vikar (1455-1457) 
24. Fra Filip Dubrovčanin (1457-1463) 
25. Fra Marin Korčulanin? (1463-1464) 
26. Fra Bernardin Akvilski de Fossa (1464-1467) 
27. Fra Dominik iz Gonnese (1467-1469) 
28. Fra Franjo Dubrovčanin? (1469-1472) 
29. Fra Franjo Dubrovčanin (1472-1478) 
30. Fra Ljudevit iz Dubravica? (1478-1481) 
31. Fra Ljudevit iz Dubravica (1481-1484) 
32. Fra Mihovil Hrvat (1484-1490) 
33. Fra Mihovil Hrvat? (1490-1493) 
34. Fra Pavao? (1493-1496) 
35. Fra Ivan Hrvat (1496-1499) 
36. Fra Ivan Hrvat? (1499-1504) 
37. Fra Petar Bošnjak (1504-1513) 
38. Fra Ante Jezerčić (1513-1514) 
39. Fra Petar Bošnjak, vikar Bosne Srebrene (1514-1517)

B. Redoslijed provincijala Bosne Srebrene

1. Fra Petar Bošnjak? (1517-1520) 
2. Fra Stjepan Vučilić (1520-1523) 
3. Fra Toma Skorojević? (1524-1527) 
4. Fra Ante Matković? (1527-1530) 
5. Fra Jure Bošnjak (1530-1533) 
6. N.N., provincijal (1533-1536) 
7. Fra Jure Divojević (1536-1539) 
8. Fra Petar Zlatarić? (1539-1542) 
9. Fra Grgo Bukovac? (1542-1545) 
10. Fra Pavao Čivić? (1545-1548) 
11. Fra Toma Skorojević (1548-1551) 
12. Fra Ivan Mostarac? (1551-1554) 
13. Fra Šimun Kamengrađanin? (1554-1557) 
14. Fra Ilija Ivković? (1557-1560) 
15. Fra Petar Runović? (1560-1563) 
16. Fra Jakov Tuzlak? (1563-1566) 
17. Fra Marijan Olovčić? (1566-1569) 
18. Fra Martin Kosović (1569-1572) 
19. Fra Ante Matković (1572-1573) 
20. N.N., vikar (1573-1574) 
21. Fra Šimun Mostarac (1574-1577) 
22. Fra Grgo Kučić (1577-1580) 
23. Fra Grgo Masnović (1580-1583) 
24. Fra Marijan Haljinić (1583-1586) 
25. Fra Franjo Baličević (1586-1588) 
26. N.N., provincijal (1588-1589) 
27 . Fra Petar Zlojutrić (1589-1592) 
28. Fra Marijan Haljinić (1592-1595) 
29. N.N., provincijal (1595-1598) 
30. Fra Ante Milanković (1598-1601) 
31. Fra Stjepan Zlatarić (1601-1604) 
32. Fra Jakov iz Slapnice? (1604-1607) 
33. Fra Ilija Čakalović (1607-1610) 
34. Fra Martin Bilavić? (1610-1613) 
35. Fra Grgo Marinović (1613-1616) 
36. Fra Toma Ivković (1616-1619) 
37. Fra Luka Kačić (1619-1622) 
38. Fra Marijan Pavlović (1622-1625) 
39. Fra Toma Ivković (1625) 
40. Fra Nikola Brajković (1626-1628) 
41. Fra Andrija Tomanović (1628-1631) 
42. Fra Martin Brguljanin (1631-1634) 
43. Fra Nikola Brajković (1634-1637) 
44. Fra Marijan Maravić (1637-1640) 
45. Fra Martin Nikolić (1640-1643) 
46. Fra Petar Lipanović (1643-1646) 
47. Fra Mihovil Bogetić (1646-1649) 
48. Fra Mato Benlić (1649-1650) 
49. Fra Andrija Jajčanin, vikar (1651-1652) 
50. Fra Filip Lendić (1652-1655) 
51. Fra Jure Dulđerović (1655-1658) 
52. Fra Franjo Ogramić (1658-1661) 
53. Fra Franjo Miletić (1662-1666) 
54. Fra Jure Šabić (1666-1667) 
55. Fra Toma Juračić, vikar (1667-1669) 
56. Fra Grgo Kovačević (1669-1672) 
57. Fra Petar Travničanin (1672-1675) 
58. Fra Marko Vasiljevčanin (1675-1678) 
59. Fra Grgo Kovačević (1678-1681) 
60. Fra Andrija Šipračić (1681-1684) 
61. Fra Ante Gabeljak (1684-1685) 
62. Fra Mihovil Radnić (1685-1690) 
63. Fra Grgo Stanić (1690-1693) 
64. Fra Pavao Kačić (1693-1696) 
65. Fra Franjo Budalić (1696-1699) 
66. Fra Franjo Travničanin (1699-1702) 
67. Fra Grgo Gabrić (1702-1705) 
68. Fra Marko Bulajić (1705-1708) 
69. Fra Andrija Ećimović (1708-1711) 
70. Fra Petar Pastirović (1711-1714) 
71. Fra Petar Lašvanin (1714-1717) 
72. Fra Filip Šurković (1717-1720) 
73. Fra Andrija Kutjevčanin (1720-1723) 
74. Fra Augustin Tuzlak (1723-1726) 
75. Fra Pavao Nikolić (1726-1727) 
76. Fra Šimun Tomašević, vikar (1727-1728) 
77. Fra Petar Karapandžić. vikar 1729 
78. Fra Ivan Kopijarević (1729-1732) 
79. Fra Ante Marković (1732-1735) 
80. Fra Luka Karagić (1735-1738) 
81. Fra Ivan Srijemac (1738-1741) 
82. Fra Filip Lastrić (1741-1745) 
83. Fra Franjo Ivanović (1745-1748) 
84. Fra Petar iz Baje (1748-1751) 
85. Fra Jozo Janković (1751-1754) 
86. Fra Ante Bačić (1754-1757) 
87. Fra Marko Dobretić, vikar (1757-1758) 
88. Fra Marko Dobretić (1758-1762) 
89. Fra Franjo Bogdanović (1762-1765) 
90. Fra Bono Benić (1765-1768) 
91. Fra Marko Dobretić (1768-1771) 
92. Fra Petar Alović (1771-1774) 
93. Fra Bono Benić (1774-1777) 
94. Fra Ivan Skočibušić (1777-1780) 
95. Fra Augustin Okić (1780-1783) 
96. Fra Grgo Ilijić ( 1783-1786) 
97. Fra Ivan Skočibušić (1786-1790) 
98. Fra Franjo Gracić (1790-1793) 
99. Fra Grgo Ilijić (1793-1796) 
100. Fra Mato Ivekić (1796-1799) 
101. Fra Luka Dropuljić (1799-1802) 
102. Fra Augustin Pejčinović (1802-1805) 
103. Fra Mato Ivekić (1805-1808) 
104. Fra Franjo Milašević (1808-1811) 
105. Fra Dominik Franjić (1811-1814) 
106. Fra Andeo Franjić (1814-1817) 
107. Fra Petar Kordić (1817 -1820) 
108. Fra Dominik Franjić (1820-1823) 
109. Fra Marko Ostojić (1823-1826) 
110. Fra Petar Kordić (1826-1829) 
111. Fra Ivan Kljajić (1829-1832) 
112. Fra Mijo Dujić (1832-1835) 
113. Fra Andrija Kujundžić (1835-1838) 
114. Fra Stjepan Marijanović (1838-1847) 
115. Fra Marijan Šunjić (1847-1851) 
116. Fra Andrija Kujundžić (1851-1854) 
117. Fra Martin Nedić (1854-1857) 
118. Fra Filip Pašalić (1857-1860) 
119. Fra Ante Vladić (1860-1863) 
120. Fra Blaž Josić (1863-1866) 
121. Fra Mijo Gujić (1866-1872) 
122. Fra Mato Čondrić (1872-1875) 
123. Fra Dominik Andrić (1875-1878) 
124. Fra Nikola Krilić (1878-1881) 
125. Fra Ilija Ćavarović (1881-1885) 
126. Fra Ante Ćurić (1885-1888) 
127. Fra Bono Milišić (1888-1891) 
128. Fra Andrija Buzuk (1891-1894) 
129. Fra Stjepan Čičak (1894-1897) 
130. Fra Anđeo Ćurić (1897-1900) 
131. Fra Augustin Čengić (1900-1903) 
132. Fra Danijel Ban (1903-1906) 
133. Fra Franjo Komadanović (1906-1909) 
134. Fra Alojzije Mišić (1909-1912) 
135. Fra Lovro Mihačević (1912-1916) 
136. Fra Jozo Andrić (1916-1919) 
137. Fra Bonifacije Vidović (1919-1922) 
138. Fra Marijan Marić (1922-1925) 
139. Fra Petar Ćorković (1925-1928) 
140. Fra Jozo Markušić (1928-1931) 
141. Fra Marijan Marić (1931-1934) 
142. Fra Alojzije Ćubelić (1934-1937) 
143. Fra Marijan Jakovljević (1937-1939) 
144. Fra Anđeo Kaić (1939-1942) 
145. Fra Kruno Misilo (1942-1945) 
146. Fra Vitomir Jeličić (1945-1949) 
147. Fra Jozo Markušić (1949-1955) 
148. Fra Boris Ilovača (1955-1961) 
149. Fra Vjekoslav Zirdum (1961-1967) 
150. Fra Vlado Karlović (1967-1973) 
151. Fra Šimo Šimić (1973) 
152. Fra Stjepan Vrgoč (1973-1976) 
153. Fra Alojzije Ištuk (1976-1982) 
154. Fra Luka Markešić (1982-1991) 
155. Fra Petar Anđelović (1991-2000) 
156. Fra Mijo Džolan (2000- 2009)
157. Fra Lovro Gavran (2009- 2016)
158. Fra Jozo Marinčić (2016 - )