Najave

Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA

Fratri Bosne Srebrene na postdiplomskom studiju

Rim- Italija

Stari je običaj da franjevci Bosne Srebrene pojedine svoje članove šalju na studij u inozemstvo. Studirali bi na raznim učilištima, redovito na Zapadu, da bi tamo stečena znanja po povratku mogli primjenjivati u svojoj Provinciji i među svojim narodom. Od kraja XIX. stoljeća, kad je u Rimu osnovan Koledž sv. Ante Padovanskog za cijeli Franjevački red (Antonijanum), u toj će kući uz fratre iz cijeloga svijeta boraviti i mnogi naši studenti.

italija_postdiplomski_studij.jpg

Trenutno su u Rimu na postdiplomskom studiju četvorica fratara Bosne Srebrene. Trojica borave na Antonijanumu, u Međunarodnom franjevačkom bratstvu „fra Gabriele Allegra“: fra Bruno Ćubela, student Moralne teologije na Akademiji Alfonzijana, fra Marko Hrgota, student Gregorijanskog pjevanja na Papinskom institutu za crkvenu glazbu i fra Nikola Kozina, student Povijesti Crkve na Gregorijani.

Fra Robert Slišković studira Patrologiju na Augustinijanumu, a boravi u drevnom samostanu Aracoeli, u provincijalnoj kuriji fratara Lacija i Abruzza.