Samostanska knjižnica – Petrićevac

Samostan na Petrićevcu posjeduje biblioteku s oko 20.000 knjiga, ne računajući periodiku. Najviše je knjiga iz raznih područja teologije, povijesti crkvene i svjetovne, te književnosti  svjetske i južnoslavenskih naroda.

Među vrjednijim, a opsežnijim edicijama, su svakako:

Acta et documenta Concilii Vaticani II., 58 svezaka;

Actes et documents du Saint Siège relatifs à la seconde guerre mondiale (1939.-1945.), 11 svezaka;

Acta Ordinis fratrum minorum, 135 godišta (1882.-2016.)

Antonianum (časopis), god. 1928.-1978.

Archivum historicum franciscanum (časopis), god. 33(1940.) do god. 70 (1977.);

Concilium (časopis, njem. izdanje) god. 1965.-1995.

D. Farlati, Ilyrici sacri, 8 svezaka;

L. Ferraris, Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theo1ogica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica, etc..., 8 svezaka (2 izdanja);

Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 17 godišta (1889.-1907.)

J. Osskar – F. Wolff, Fr. Chr. Schlossers Weltgeschichte, 30 svezaka;

Pet stoljeća hrvatske književnosti, 174 sveska;

Povijest svijeta (prijevod tal. izd: La storia), 20 svezaka + 1 svezak: Hrvatska povijest ;

Sancti Bernardini Senensis, Opera omnia, 9 svezaka

Sancti Bonaventurae, Opera omnia, 10 svezaka

L. Wadding-A. Chiappini-B. Pandžić, Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum, 31 svezak;

Enciklopedije i leksikoni:

Allgemeine Realenzyklopädie, 11 svezaka

Conversations Lexikon, Brockhaus, 16 svezaka (2 izdanja)

Enciklopedija leksikografskog Zavoda, 6 svezaka;

Enciklopedija Jugoslavije, 8 svezaka;

Medicinska enciklopedija, 10 svezaka;

Tehnička enciklopedija, 13 svezaka;

Pomorska enciklopedija, 8 svezaka;

Enciklopedija likovnih umjetnosti, 4 sveska;

Herders Konversations Lexikon, 9 svezaka

Judaica Encyclopaedia, 9 svezaka;

Lexikon für Theologie und Kirche, 11 svezaka.

 

Samostanski arhiv

Od raritetnih rukopisa posebice su vrijedna dva primjerka Kur'ana: jedan iz g. 1458., na arapskom jeziku, a drugi iz 17. stoljeća, također na arapskom, sa interlinearnim prijevodom na turski.

U arhivu se nalaze stare župne matične knjige:

Župa Ivanjska:

Matice krštenih, 7 knjiga, g. 1762.-1896., + 2 matice, presnimljene iz Fojnice, g. 1729.-1750.;

Matice vjenčanih, 3 knjige, g. 1782.-1883.;

Matice umrlih, 5 knjiga, g. 1761.-1883.;

Matica  krizmanih, 1 knjiga, g. 1836.-1882.;

Imenik rođenih, g. 1840.-

Župa Sanski Most:

Matica umrlih, 1 knjiga, g. 1860.-1883.;

Župa Sasina:

Matica vjenčanih, g. 1798.-1840;

Matice umrlih, 2 knjige, g. 1798.-1883.;

Matica krizmanih, 1 knjiga, g. 1836.-1880.;

Župa Stari Majdan:

Matica krštenih, 1 knjiga, g. 1779.-1836.;

Župa Vodičevo:

Matica vjenčanih, 1 knjiga, g. 1779.-1840.;

Mjesna kapelanija Rakovac

Matica krizmanih, 1 knjiga, g. 1864.-1874.;

 

Umjetnička djela

Samostan posjeduje veći broj umjetničkih djela od kojih je vrijedno spomenuti sliku: Madona s Kristom, nepoznatog venecijanskog majstora iz 17. stoljeća, i sliku Gian Antonia Guardia: Povratak Sv. Obitelji iz Hrama i sv. Anto Padovanski, iz sredine 18. stoljeća. Iz novijeg vremena ima više umjetničkih slika, a zastupljeni su slikari: Gabrijel Jurkić, Karlo Afan de Rivera, Affan Ramić, Ljubo Lah, Nada Pivac, i dr. U samostanu se nalazi i velik broj slika samoukog slikara fra Ante Ivanovića.