Galerija – samostan Visoko

I Samostan i Gimnazija u Visokom relativno su mlade ustanove. Stoga u njima postoji malo djela iz starijih razdoblja. Od njih spominjemo uljane slike Paula Sensera Porcijunkulski oprost i fra Mije Čuića Gospa sa svojim roditeljima i sv. Josipom . Tek su u novije vrijeme učinjeni neki pokušaji da se naši sakralni, samostanski i školski prostori obogate slikama, reljefima i kipovima.

Crkvu je medaljonima na stropu oko 1910. ukrasio Marko Antonini. Temeljitu je obnovu doživjela od 1980. do 1990. godine pa je tada i likovno obogaćena. Glavnu sliku , mozaik od prirodnih kamenčića, na zidu apside izradio je Zdenko Grgić. Šest vitraja izradio je Slavko Šohaj, tabernakul Josip Poljan, Križni put, Raspelo i reljef na oltarnoj menzi Zdenko Grgić te dvije freske Zlatko Keser. Nedavno je na pokrajnji oltar vraćen Sveti Bono , uljana slika Austrijanca Josepha Kleinerta, koja je nekoć bila u sklopu glavnog oltara.

Đačku blagovaonicu krasi velika Posljednja večera Josipa Biffela.

Profesorskoj blagovaonici ugođaj stvara Posljednja večera Slavka Šohaja i nekoliko starijih slika, među njima već spomenute dvije slike i slika sv. Bone od nepoznatog autora iz 19. st.

Galerija Franjevačke klasične gimnazije u Visokom nastala je l98l. godine u sklopu proslave stote obljetnice Gimnazije. Na našu zamolbu da dođu u Visoko i boraveći dva tjedna urade djelo za Galeriju odazvalo se 58 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Samo ih je troje boravilo u našoj kući, a ostali su ili donijeli ili poslali djelo. Tako je nastala Galerija sa 70 radova. Budući da je i Galerija ustanova, navest ćemo poimence sve autore: Borislav Aleksić, Mato Andrić, Antun Babić, Mersad Berber, Josip Biffel, Vlatko Blažanović, Kruno Bošnjak, Zoran Ćosić, Neda Ružica Dešković, Mevludin Ekmečić, Zdenka Golob, Dubravka Grgić, Zdenko Grgić, Andrija Gvozdenović, Anto Kajinić, Milan Kerac, Zlatko Keser, Mehmed Klepo, Ljupko Kolovrat, Božidar Kopić, Branko Kovačević, Bosiljka Kovačević Mijatović, Ivan Križanac, Vatroslav Kuliš, Rudi Labaš, Ratko Lalić, Zlatko Latković, Franjo Likar, Ivan Lončar, Ivan Lovrenčić, Davor Lucijanović, Jakša Magaš, Josip Marinović, Kasia Mijatović Uhlik, Mario Mikulić, Radenko Mišević, Ismar Mujezinović, Ismet Mujezinović, Salim Obralić, Ankica Oprešnik, Lukša Peko, Ljubomir Perčinlić, Nada Pivac, Josip Poljan, Đuro Pulitika, Davor Runtić, Đuro Seder, Kenan Solaković, Marika Šafran Berberović, Josip Škerlj, Slavko Šohaj, Antun Boris Švaljek, Halil Tikveša, Josip Trostman, Petar Vidić i Marko Živković.

Za Galeriju nemamo poseban prostor pa su djela postavljena u profesorskoj zbornici i razgovornici, te nekoliko djela na hodniku drugog kata profesorskog stambenog prostora, u sestarskoj blagovaonici i gostinjskoj sobi.

Vrijedno je spomenuti i nekoliko slika Gabrijela Jurkića, koje se nalaze u profesorskoj razgovornici i gvardijanatu.

Đačka razgovornica na I. katu čuva dvije slike Josipa Biffela, Sv. Franju Ljube Laha, a živost učionicama i đačkom hodniku daju djela manje pretenciozna.

Đačka kapelica, konačno, zavređuje pozornost zbog Križnog puta Emausa Želimira Janeša (reljefi u drvu), Propovijedi sv. Franje pticama ( reljef u bakru Marije Ujević, Poziva učenika (uljana slika) Slavka Šohaja i Gospe s djetetom ( mramorni kip) Josipa Marinovića.