Muzej i galerija – samostan Gorica/Livno

Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno (FMGG-Livno) nasljednik je zbirki Franjevačkoga samostana na Gorici u ime kojega je davne 1896. godine fra Anto Brešić, gorički gvardijan, zatražio i dobio dozvolu Visoke zemaljske vlade u Sarajevu za izlaganje eksponata Zbirke staroga oružja i numizmatike, dok je arheološke nalaze ustupio Zemaljskome muzeju u Sarajevu. Današnji je muzej službeno  utemeljen 1995. godine kada je između Općine Livno i Franjevačkog samostana na Gorici sklopljen ugovor o osnutku FMGG-a. Kulturna je to ustanova koja više od dva desetljeća skuplja, čuva i vodi brigu o bogatoj kulturnoj baštini. Muzej kao kompleksna ustanova posjeduje bogate zbirke prezentirane stalnim postavima: arheološku zbirku s lapidarijem, etnološku, sakralnu zbirku, zbirku oružja i vojne opreme i umjetničku zbirku. U umjetničkoj zbirci važno je istaknuti zbirku crteža i slika renomiranoga bh slikara Gabriela Jurkića i zbirku suvremene grafike koja se sastoji od Donacije iz Zbirke Biškupić i novoosnovane zbirke suvremene grafike Međunarodnoga trijenala grafike Livno. Stalni postav numizmatičke zbirke je u pripremi, a  vrijedna filatelistička zbirka čekat će bolja vremena.

Dio zbirki smješten je u zgradu Franjevačkoga samostana (galerija Gabriela Jurkića, sakralna i umjetnička zbirka, knjižnica i pismohrana), a drugi je dio smješten u novoizgrađenu zgradu Muzeja (lapidarij, arheološka, numizmatička i zbirka staroga oružja), u čijem je okviru višenamjenska dvorana za povremene izložbe te predviđena konzervatorsko-restauratorska radionica. U kompleks novoga Muzeja inkorporirana je zgrada iz XIX. st., nekada crkvica i škola, u kojoj je izložen etnografski postav.  Nekad mala samostanska zbirka prerasla je u suvremeno osmišljen muzej, koji po svome sadržaju i obujmu odražava kontinuitet kulturno-povijesnih zbivanja na ovim područjima od prapovijesnih razdoblja do suvremenoga doba. Svojim istraživačkim radom, sakupljačkom i izložbenom djelatnošću javnosti se predstavlja kao moderna muzejska ustanova.

 

Pismohrana Franjevačkog muzeja i galerije

Pismohrana Franjevačkoga muzeja i galerije Gorice-Livno utemeljena je 1996., a čuvana je kao dio pismohrane Franjevačkoga samostana na Gorici sve do 2009. godine kad se zbog boljega pregleda izdvojila i formirala u samostalnu pismohranu koja se sastoji od muzejske dokumentacije – registraturnoga gradiva – općih muzejskih spisa, graditeljsko-građevinskih spisa i nacrta, podataka o zaposlenicima, gospodarsko-financijskom poslovanju FMGG-a, službene dopisbe – te nekoliko zbirki od kojih se posebno ističe zbirka muzejskih svjetlopisa, u kojoj su pohranjeni stari i vrijedni svjetlopisi Ćirila Raiča, Ale Terzića, Zorana Alajbega… Riječ je o svjetlopisima Livna, Livnjaka i livanjskoga kraja od četrdesetih godina dvadesetoga stoljeća te fotografske dokumentacije muzejskih zbirki. Od stečevina vrijedna je zbirka staklenih ploča s pripadajućom fotografskom opremom prvoga livanjskoga foto-amatera Mate Kaića s početka XX. stoljeća. Zbirku čini preko 320 negativa, pozitiva i dijapozitiva na staklu, a predstavljena je široj javnosti 2015. godine izložbom pod nazivom Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom.

 

Pismohrana je u cijelosti obrađena i pohranjena u novoizrađene ormare 2014. godine.