Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
Posjet delegacije skupštine Grada Sarajeva i Općine Novo Sarajevo Provincijalatu Bosne Srebrene
12.6.2024.Kovačići/Sarajevo

Dana 12. lipnja u prostorijama Provincijalata Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, provincijal Bosne Srebrene, primio je u posjet g-dina Jasmina Ademovića, predsjedavajućeg skupštine Grada Sarajeva, i g-dina Samira Bejića, općinskog vijećnika Općine Novo Sarajevo.

Provincijal je s gostima razgovarao o svim poduzetim aktivnostim i trenutačnom stanju radova obnove Lamele C, dijelu samostana na Kovačićima čija obnova je započeta prošle godine. 

FIA