Pridruži nam se

Želiš li biti franjevac Bosne Srebrene?
NA PUTU DO FRANJEVAŠTA
Preminuo fra Drago Prgomet, svećenik franjevac Bosne Srebrene
29.9.2023.Plehan

Braći Franjevačke provincije Sv. Križa Bosne Srebrene, rodbini i prijateljima javljamo tužnu vijest da je dana 29. rujna 2023. u Staračkom domu Senior u Novom Selu blago u Gospodinu preminuo naš subrat fra Drago Prgomet.

Fra Drago Prgomet rođen je 19. kolovoza 1937. u mjestu Žeravac u Bosanskoj Posavini od oca Mije i majke Marije r. Duspara. Nakon završene osnovne škole u rodnom kraju i pohađanja Franjevačke klasične gimnazije u Visokom upisao je i završio teološki fakultet na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu od 1957. do 1962.  

Redovnički habit obukao je 14. srpnja 1956. u Kraljevoj Sutjesci, a prve redovničke zavjete položio je 15. srpnja 1957. također u Kraljevoj Sutjesci. Svečane redovničke zavjete položio je na blagdan Bezgrešnog začeća BDM 8. prosinca 1960 u Sarajevu u ruke provincijala fra Borisa Ilovače. Sveti red đakonata primio je 7. travnja 1962. u Sarajevu, a sveti red prezbiterata 15. srpnja 1962. po rukama mons. Marka Alaupovića, vrhbosanskog nadbiskupa.

Nakon svećeničkog ređenja fra Drago je obavljao brojne pastoralne službe koje mu je povjerila Franjevačka provincija kojoj je pripadao. Najprije je bio župni vikar u župi Breške od 1965. do 1968. Nakon toga preuzima službu župnika u župi Ulice od 1968. do 1974., a zatim ponovno službu župnika u župi Gornja Dubica od 1974. do 1977. Nakon spomenutih službi fra Drago će se otisnuti u daleku Australiju, gdje će provesti ostatak svoga živoga i obnašati brojne službe služeći hrvatskom katoličkom puku. Fra Drago dolazi u Australiju 1977. godine, gdje je bio pomoćnik fra Mati Boniću, a godine 1979. odlazi u Brisbane gdje je do 1990. bio voditelj Hrvatskog katoličkog centra. Od 1990. do 1993. ponovno je u Canberri kao duhovni pomoćnik u Hrvatskom katoličkom centru Canberra/Quenbeyan. U rujnu 1993. godine postaje voditelj Hrvatskog katoličkog centra u Wollongongu sve do srpnja 2002. Od 2002. do 2010. ponovno je u Canberi kao umirovljenik i duhovni pomoćnik. Od 2010. do 2011. bio je na pastoralnoj ispomoći u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Wollongongu, a od 2011. do 2012. pastoralni pomoćnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Brisbaneu. Od 2012. pa sve do 2023. bio je u Domu za stare i nemoćne osobe – najprije u Canberri, a zatim u Wollongongu.

Ove godine, po Božjoj providnosti, fra Drago je u dogovoru s Upravom Provincije odlučio vratiti se u svoj rodni kraj, u svoju Bosansku Posavinu. Kao da je predosjećao da mu se bliži kraj te je poželio umrijeti na svome i među svojima.

Pokojni fra Drago je većinu svoga života proveo u Australiji. Želeći služiti našem brojnom hrvatskom katoličkom puku u tom dalekom dijelu svijeta, fra Drago je ostavio svoj rodni kraj i apostolskom revnošću potrošio svoj život radeći kao franjevac i svećenik na njivi Gospodnjoj s našim iseljenicima. Vjerujemo da će mu dobri Gospodin, koji ga je pozvao na rad u svome vinogradu, stostruko uzvratiti za sve što je učinio služeći Bogu i Božjem puku. A ono što je bilo grešno i slabo u njegovu životu neka mu dobri Gospodin oprosti i opere u kupelji svoga beskrajnog milosrđa.

Sveta misa zadušnica i ukop pokojnoga fra Drage održat će se na Plehanu u utorak 3. listopada u 12 sati.  

Pokoj vječni daruj mu Gospodine. I svjetlost vječna neka mu svijetli.

FIA