Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Fra Vjeko Tomić na KBF-u u Zagrebu obranio doktorsku disertaciju

E-mail Ispis PDF

Zagreb - Fra Vjeko Eduard Tomić, član naše Franjevačke provincije Bosne Srebrene, obranio je, 3. srpnja 2017. disertaciju „Pokoncilska ekleziologija franjevaca Bosne Srebrene“ na KBF u Zagrebu. Mentor je bio Ante Mateljan, inače redovni profesor KBF u Splitu; predsjednik komisije profesor Ivan Karlić s katedre za dogmatiku u Zagrebu te profesorica s. Valerija Kovač docentica na istoj katedri.

Iskrene čestitke našem subratu na postignutom uspjehu!

Fra Vjeko je studij teologije dovršio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, doživotne zavjete položio je 4. rujna 1993, za svećenika provincije Bosne Srebrene zaređen 29. lipnja 1994. Magisterij teologije završio je na Holy Apostles College and Seminary u mjestu Cromwell, država Connecticut, SAD, napisavši god. 2011. rad „Poimanje Crkve u pokoncilskom časopisu Jukić“. To je utjecalo da nastavi istraživati što su bosanski franjevci pisali ili prevodili o Crkvi nakon Drugog vatikanskog sabora u svojim disertacijama, knjigama, dva kalendara godišnjaka namijenjena vjernicima i časopisima koje provincija izdaje. Na 417 stranica građu je podijelio na uvod i pet poglavlja. U prvom poglavlju istaknuo je da konstituciju Lumen gentium smatra heremenutskim ključem za ekleziologiju Drugog vatikanskog. Prema njemu, glavne crte koncilske ekleziologije su: narod Božji, zajednica ili zajedništvo (communio), sakrament spasenja u Kristu za ljudski rod. U drugom poglavlju govori o društvenom i crkvenom kontekstu bosanskih franjevaca od drugog svjetskog rata do Koncila. Središnji dio disertacije je treće poglavlje u kojem u deset cjelina na 260 stranica analizira pisanje svoje redovničke subraće o Crkvi u časopisima Nova et Vetera, Jukić, Bosna franciscana i dr. O Crkvi su pisali i u pučkim kalendarima Dobri pastir i Sv. Anto. U četvrtom je obradio djela s ekleziološkom tematikom, posvetivši pozornost skriptama o Crkvi i trima knjigama fra Luke Markešića koji je kroz 43 godine predavao ekleziologiju na Franjevačkoj teologiji. U ovom je poglavlju analizirao i jedno djelo profesora fra Vitomira Slugića. Kratko je spomenuo disertacije fra Daniela Krželja i fra Mirona Sikirića priređene i obranjene u Rimu koje smatra ekleziološkim. U petom poglavlju za metodološku podlogu uzeo je knjigu američkog isusovca Averya Dullesa „Modeli Crkve“ iz god. 1974. te zaključio da su bosanski franjevci najviše pisali o sakramentalnom modelu Crkve, zatim o Crkvi-zajedništvu, hijerarhijskoj instituciji, služiteljici, Crkvi kao glasnici Radosne vijesti i Crkvi kao zajednici učenika Isusovih.

U zaključku izlaganja pred komisijom istaknuo radost i ponos da su njegova subraća posvetili doličnu pozornost Crkvi u svojim člancima i knjigama: „Ta zaokupljenost Crkvom pokazatelj mi je brige moje zajednice da Crkva, kako god je oni doživljavali u svojim tekstovima, glavama, teorijskim i praktičnim modelima, živi, napreduje, bude više Kristova i više Krist te nastavi sve učinkovitije služiti i spašavati čovjeka i okupljati ga u zajednicu. Franjevci moje zajednice, očito je, doživljavaju se kao organski dijelovi Crkve i živo su zainteresirani da ona bude sve jasniji znak Krista među nama“.

Uslijedili su interventi pojedinih članova komisije koji su pokazali što vide specifično uspjelo u disertaciji te na čemu bi kandidat trebao nastaviti istraživanje. U raspravi je doktorand spomenuo kako bosanski franjevci žele biti smatrani sastavnim dijelom Crkve te spomenuo spornu župu Haljiniće o kojoj su se o valjanosti osnutka god. 1977. i potrebi funkcioniranja nakon toga razilazili vodstvo franjevačke provincije i nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski. Po završetku rasprave komisija se povukla na kratko vijećanje i na koncu je profesor Karlić pročitao kako su se složili da je kandidat uspješno obranio svoj rad te mu za disertaciju i obranu daju ukupnu ocjenu izvrstan. Među gostima prisutnim na svečanom akademskom činu bili su fra Vjekini rođaci, zatim bosanski franjevci fra Bono Tomić (doktorandov rođak) i fra Joso Oršolić, direktor franjevačke karitativne organizacije „Kruh sv. Ante“; od vrhbosanskih svećenika bio je nazočan dr. Mato Zovkić koji je na zamolbu kandidata pratio rad u nastajanju. Od crkvenih služba, fra Vjeko je, između ostaloga, bio pet godina pastoralni djelatnik među Hrvatima Australije, gvardijan i župnik u Kraljevoj Sutjesci, zatim je bio zamjenik urednika Svjetla riječi gdje je stekao iskustvo lijepog, jednostavnog i jasnog pisanja, što u ispitivači posebno pohvalili. Sada je župnik u župi Bezgrešnog začeća BDM u Vijaci.

Uz iskrene čestitke bratu fra Vjeki želimo i obilje Božjega blagoslova u budućem pastoralnom i znanstvenom radu.

 

Fia/kta

Trenutno se nalazite na: Naslovnica