Važnija literatura

O književnom radu bosanskih franjevaca postoji opsežna literatura. Ovdje donosimo, u kronološkom popisu, uži izbor važnije literature o toj temi te djela franjevačkih pisaca objavljena u novije vrijeme, u cijelosti ili u odabranim izvacima.

•  Putopisi i istorijsko-etnografski radovi / Ivan Franjo Jukić; priredio Ilija Kecmanović. -Sarajevo: Svjetlost, 1953. 
•  Izabrani spisi / Grga Martić; priredio Ilija Kecmanović. -Sarajevo: Svjetlost, 1956. 
•  Hrvatska književnost od XVI. do XVIII. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni / Krešimir Georgijević. - Zagreb: Matica hrvatska, 1969. 
•  Sabrana djela / Ivan Franjo Jukić; priredio Boris Ćorić. - Sarajevo: Svjetlost, 1973. - 3 sv. Bosanskohercegovačka književna hrestomatija: knjiga I.: Starija književnost / priredili Pavo Anđelić, Muhamed Hadžijahić, Herta Kuna, Vojislav Maksimović, Petar Pejčinović. - Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, 1974. 
•  Hrestomatija starije bosanske književnosti: knjiga I.: (Srednjovjekovna književnost i hrvatska književna tradicija) / Herta Kuna. - Sarajevo: Svjetlost, 1974. 
•  Pre gled starina bosanske provincije / Filip Lastrić; priredio Andrija Zirdum. - Sarajevo: Veselin Masleša, 1977. 
•  Ljetopis sutješkog samostana / Bono Benić; priredio Ignacije Gavran. - Sarajevo: Veselin Masleša, 1979. 
•  Ljetopis / Nikola Lašvanin; priredio Ignacije Gavran. - Sarajevo: Veselin Masleša, 1981. 
•  Filip Lastrić-Oćevac: 1700.-1783.: (Prilog kulturnoj povijesti Bosne i Hercegovine) / Andrija Zirdum. - Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1982. 
•  Književnost bosanskih franjevaca: (Izbor tekstova iz starije hrvatske književnosti) / priredio Ivan Lovrenović. - Sarajevo: Svjetlost, 1982. 
•  Zbornik radova o Matiji Divkoviću. - Sarajevo, 1982. 
•  Ljetopis kreševskog samostana / Marijan Bogdanović; priredio Ignacije Gavran. - Sarajevo: Veselin Masleša, 1984. 
•  Bibliografija hrvatskih pisaca Bosne i Hercegovine do godine 1918. / Ivan Alilović. - Zagreb, 1986. 
•  Izabrana djela / Grga Martić; priredio Branko Letić. - Sarajevo: Svjetlost, 1990. - 3 sv. 
•  Kultura i bosanski franjevci / Julijan Jelenić. - pretisak / priredio Marko Karamatić. - Sarajevo: Svjetlost, 1990. - 2 sv. 
•  Zemljopis i Poviestnica Bosne / Slavoljub Bošnjak [Ivan Franjo Jukić]. - pretisak / priredio Stjepan Blažanović. - Slavonski Brod: Demokratska zajednica BiH, 1990. 
•  Hrvatsko pjesništvo Bosne i Hercegovine od Lovre Šitovića do danas/ Veselko Koroman. - U: Forum (Zagreb). - (1990.), 11-12. - str. 577-830. 
•  Bibliografija franjevaca Bosne Srebrene.. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture) / Anto Slavko Kovačić. - Sarajevo: Svjetlost; Narodna i univerzitetska biblioteka BiH; Franjevački provincijalat Bosne Srebrene, 1991. 
•  Godišnjak od dogadjaja i promine vrimena u Bosni 1754.-1882. / Jako Baltić; priredio Andrija Zirdum. - Sarajevo: Veselin Masleša, 1991. 
•  Zbornik radova sa simpozija u povodu 100. obljetnice smrti fra Antuna Kneževića. - Sarajevo: Kršćanska sadašnjost; Tebis, 1991. 
•  Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754-1882. / Jako Baltić, Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr. fra Andrija Zirdum – Sarajevo/Zagreb: Synopsis, 2003. Sunakladnici: Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo i Naša ognjišta d.o.o. Tomislavgrad 
•  Ljetopis kreševskog samostana / Marijan Bogdanović; Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr. fra Ignacije Gavran. - Sarajevo /Zagreb: Synopsis, 2003. Sunakladnici: Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo i Naša ognjišta d.o.o. Tomislavgrad 
•  Pre gled starina bosanske provincije (bilingvalno izdanje) / Filip Lastrić; priredio, uvod i komentare napisao dr. fra Andrija Zirdum. S latinskog i talijanskog preveli dr. fra Ignacije Gavran i fra Šimun Šimić. - Sarajevo /Zagreb: Synopsis, 2003. Sunakladnici: Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo i Naša ognjišta d.o.o. Tomislavgrad 
•  Ljetopis sutješkog samostana / Bono Benić; Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr. fra Ignacije Gavran. - Sarajevo /Zagreb: Synopsis, 2003. Sunakladnici: Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo i Naša ognjišta d.o.o. Tomislavgrad 
•  Ljetopis / Nikola Lašvanin; Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr. fra Ignacije Gavran. - Sarajevo /Zagreb: Synopsis, 2003. Sunakladnici: Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo i Naša ognjišta d.o.o. Tomislavgrad